Príklady zmlúv, ktoré môžete využiť pri darovaní

Ak ste sa rozhodli poskytnúť finančný dar, tu nájdete príklad Darovacej zmluvy uzavretej podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ak ste sa rozhodli poskytnúť nefinančný dar, tu nájdete príklad Darovacej zmluvy uzavretej podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ak ste sa rozhodli darovať peniaze na konkrétnu aktivitu/projekt, tu nájdete príklad Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na účely realizácie aktivity uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka.

Ak ste sa rozhodli pomôcť dobrovoľníckou prácou, tu nájdete príklad Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti uzavretej podľa 51 Občianskeho zákonníka.

Ak ste sa rozhodli spísaním závetu odkázať peniaze alebo iný majetok na verejnoprospešný účel, tu nájdete príklad Závetu uzatvoreného podľa § 460 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: