Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva

1. Voľnočasový program pre ľudí so zdravotným postihnutím, vytvára pre ľudí s hendikepom rôzne možnosti trávenia voľného času. Pomáha im odstraňovať bariéry, s ktorými sa denne stretávajú.
Prekročme spolu bariéry s Nadáciou Orange

2. Program zameraný na skvalitnenie života sociálne znevýhodnených - podporujeme modelové, inovatívne a progresívne prístupy smerujúce k zvyšovaniu kvality života ľudí so zdravotným postihnutím, obetiam domáceho násilia či inak sociálne znevýhodneným. Opora s Nadáciou SPP

3.  Krajšia jeseň života - projekty zamerané na cieľovú skupinu seniorov, ktoré prioritne riešia ich integráciu a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality ich života.
Zelená pre seniorov s Nadáciou Orange

4. Zlepšenie postavenia žien v spoločnosti - podpora organizácií a jednotlivcov, ktorí sa zameriavajú na riešenie problémov žien a menia ich postavenie v spoločnosti.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: