Centrum pre filantropiu podporuje občiansku iniciatívu Za slušné Slovensko!

Občianska spoločnosť má právo sa vyjadriť v týchto dňoch, po strašnom čine vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Politické elity zlyhávajú. Každý deň sa objavujú ďalšie a ďalšie správy o profesionálnych zlyhaniach a nečistých prepojeniach. Filantropia a darcovstvo predpokladá dôveru, ktorá sa dnes devalvuje. Niektorí politici, ktorí vidia politiku ako cestu k svojmu prospechu, sa snažia aktívnych občanov, ktorým ide o spoločné dobro, označiť za politických manipulátorov a provokatérov a pošpiniť úprimné úsilie ľudí, ktorých cit pre spravodlivosť ešte nevyhasol. Tento cynizmus ničí dôveru v spoločnosti. Nemôžeme mlčať. Podporujeme občiansku iniciatívu Za slušné Slovensko! Podporte ju aj vy. Viac informácií tu.

Aktivity a programy, ktorými sa snažíme o rozvoj filantropie a občianskej spoločnosti

Naša osvetová, rozvojová a výskumná činnosť sa venuje aktívnemu zvyšovaniu povedomia o kultúre darcovstva a aktívneho občianstva na Slovensku i v zahraničí.

Účelom Centra pre filantropiu n.o. je svojou činnosťou, službami a programami posilňovať mimovládne neziskové organizácie a ich postavenie v spoločnosti, rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, ktoré sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumenia medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom, ďalej podporovať myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu.

 

Firemná filantropia

V grantových programoch našich firemných partnerov podporujeme ľudí, ktorí majú vzácny dar počúvať, pomáhať, organizovať, riešiť miestne problémy a meniť život ľudí k lepšiemu. Podporujeme mimovládne organizácie, aktivistov, ale aj školy či samosprávy.

 

Rozvoj darcovstva 

Podporujeme rozvoj fundraisingu a individuálneho darcovstva. Rozvíjame nástroje, ktoré zjednodušujú cestu darov od darcov k obdarovaným a zefektívňujú darcovské procesy.

darcovstvo.sk

darujme.sk  |   ludialudom.sk

pomahameprepajat.sk

 

Vzdelávanie a Osveta

Ponúkame zaujímavé informácie, pohľady a námety na premýšľanie o otázkach občianskej angažovanosti a filantropie aj verejnému a podnikateľskému sektoru, odborníkom, študentom i politikom.

Cena CpF

Reštart Slovensko

Výskumy

Realizujeme aj vlastné výskumné aktivity so zameraním na občiansku spoločnosť a filantropiu.

Rebríček najväčších nadácií

 Firemné nadácie na Slovensku

 

Konferencie

Organizujeme konferencie, semináre a kampane.

Advocacy

Prispievame do diskusie o vytváraní vhodného právneho a daňového prostredia pre darcovstvo a občiansku spoločnosť.

Poradenstvo pre tretí sektor

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: