Asignácia dane z príjmu

Možnosť asignovať 2% dane z príjmu právnických osôb je unikátnym mechanizmom podpory mimovládnych organizácií. V ostatných krajinách, v ktorých mechanizmus asignácie zaviedli majú túto možnosť len fyzické osoby.

Asignácia 2 % danie nie je darom a teda ani filantropiou. Poskytovateľovi však umožňuje rozhodnúť sa, komu ich poukáže. Ide teda o nepriamu podporu štátu mimovládnych organizácií poskytnutím časti daní, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte.

Asignácia dvoch percent ovplyvňuje spoluprácu podnikateľského a neziskového sektora.

Zákon č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov, § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, upravuje poukazovanie 2% dane.

Podiel zo zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:

 • občianske združenie
 • nadácia
 • neinvestičný fond
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
 • organizácia s medzinárodným prvkom
 • Slovenský Červený kríž
 • subjekty výskumu a vývoja
 • Protidrogový fond
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Podiel možno poskytnúť prijímateľovi, ak predmetom jeho činnosti sú:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
 • podpora a rozvoj telesnej kultúry
 • poskytovanie sociálnej pomoci
 • zachovanie kultúrnych hodnôt
 • podpora vzdelávania
 • ochrana ľudských práv
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • veda a výskum.

Od 1. januára 2011 došlo k úpravám, ktoré regulujú postupné znižovanie asignácie od právnických osôb. Právnické osoby sa po prvýkrát rozhodovali aké percento z dane poskytnú: či 1,5% alebo 2%. 

Z 25 754 právnických osôb iba 9,53% (2 467) využilo možnosť poukázať dar na verejnoprospešné účely, čo im následne umožnilo asignovať 2% zo zaplatenej dane. Zvyšných 90,47% (23 489) právnických osôb asignovalo iba 1,5% zo zaplatenej dane.

Viac o asignácii na stránke www.rozhodni.sk.
 

O štruktúre príjemcov grantov z 2% firemných nadácií nájdete aj v článku Fedora Blaščáka "Prvý a druhý pohľad na firemné nadácie" TU.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: