EkoFond, n.f. 

Naša spolupráca trvá od mája roku 2008, kedy bolo na základe výberového konania vybrané Centrum pre filantropiu za administrátora grantových programov neinvestičného fondu EkoFond.

Naša organizácia poskytuje neinvestičnému fondu EkoFond podporu pri príprave, realizácii, komunikácii a vyhodnotení grantových programov a partnerských projektov  na podporu verejnoprospešných aktivít zameraných na rozvoj energetickej efektívnosti a trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň poskytuje EkoFondu odbornú podporu pri tvorbe stratégie EkoFondu a odborné konzultácie počas realizácie jednotlivých programov pre uchádzačov o získanie podpory.

Cieľom EkoFondu je:

  • podpora tvorby a ochrany životného prostredia;
  • podpora efektívneho využívania energií;
  • podpora aktivít spojených s osvetou a zameraných na obe oblasti.

Centrum pre filantropiu poskytuje EkoFondu podporu v programoch:

1. Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu
EkoFond v rámci programu Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu podporuje aktivity zamerané na implementáciu progresívnych technológií kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu na báze zemného plynu s výkonom max. do 1 MWe..

2. Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Program je určený pre nevýrobné a verejné budovy, bytové a rodinné domy s rokom výstavby do roku 1984. Cieľom programu je podpora úspor energie v týchto budovách prostredníctvom zateplenia obvodových stien, výmeny okien a vyregulovania tepelnej sústavy.

3. Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel
Cieľom programu je podporiť čo najrozsiahlejšiu inštaláciu plynových tepelných čerpadiel, ktoré sú ekologickejším riešením vykurovania a chladenia budov s nízkymi prevádzkovými nákladmi a zvýšiť informovanosť verejnosti o tejto technológii a jej ekonomických a ekologických výhodách.

4. Zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu
V rámci programu Zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu EkoFond podporuje projekty zamerané na aplikovaný výskum a vývoj moderných technológií na báze zemného plynu s cieľom zlepšovania životného prostredia a poklesu energetickej náročnosti Slovenska.

5. Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave
Program je určený na podporu nákupu vozidiel využívajúcich pohon CNG (stlačený zemný plyn) pre nepodnikateľské subjekty – fyzické aj právnické osoby. Realizácia týchto aktivít pozitívne ovplyvní okrem ekonomických benefitov prevádzky takto poháňaných vozidiel aj kvalitu životného prostredia v mestách a obciach – zníženie emisií škodlivých látok z dopravy do ovzdušia, s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju.

Centrum pre filantropiu zároveň realizovalo pre EkoFond Súťaž pre II. stupeň základných škôl s názvom „Energia v našej škole“. Súťaž podporovala kreatívnych učiteľov druhého stupňa základných škôl, ktorí mali záujem spestriť vyučovanie na svojich hodinách a zároveň podnietiť záujem detí o životné prostredie.  

Žiakom I. stupňa základných škôl ponúkame možnosť zahrať sa zábavné vzdelávacie webové hry a zapojiť sa do súťaží.

Centrum pre filantropiu administruje od roku 2009 aj partnerský projekt EkoFondu a SPP s názvom EkoVýhra, ktorého cieľom je podporiť nákup a inštaláciu nových, energeticky efektívnych kondenzačných kotlov na zemný plyn pre domácnosti.  Akcia mala v predchádzajúcich rokoch názvy: Šrotovné na kotly a EkoBonus.  
 

Od roku 2008 sme spolu s EkoFondom podporili v 14 otvorených grantových programoch  2 502  žiadateľov celkovou sumou 6 381 751 €. 


Fotografie z podporených projektov nájdete tu.


Viac informácií o EkoFonde a jeho aktivitách nájdete na stránkach www.ekofond.sk; www.platforma.ekofond.sk

pošli na vybrali.sme.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať:

partneri