Filantropia

Slovník cudzích slov, Bratislava, SPN, 1990, hovorí, že FILANTROPIA je: ľudomilnosť, dobročinnosť, ako snaha jednotlivcom zmierňovať ľudskú biedu, príležitostné pomáhanie sociálne slabým.

Filantropia je vnímaná ako súhrn činností a správania, ktoré vedie k vedomej podpore jednotlivcov alebo skupín.

Filantropia je slovo gréckeho pôvodu a je syntézou dvoch slov: philein (milovať) a anthropos (človek).

Charita pochádza z latinského caritas, carus, čo znamená 1. drahota, drahý, 2. vážnosť, úcta, priazeň.

Aj keď sa bežne nerozlišuje medzi oboma pojmami, existuje medzi nimi aspoň jeden podstatný rozdiel vyjadrený práve zámerom a mierkou, v ktorej sa “dávanie“ realizuje.

SLOVNÍK FILANTROPIE

NEDAJ RYBU, ALE NAUČ CHYTAŤ RYBY

Filantropické dávanie skôr označuje rozvojový typ dávania, ktorý vychádza z princípu “nedaj rybu, ale nauč chytať ryby“ alebo “pomáhať tým, ktorí sú si sami schopní a ochotní pomôcť“ a orientuje sa viac na vzdelávanie, kultúru, sociálne inovácie. Filantropia sa v ideálnom prípade snaží selektívne riešiť problémy spoločnosti tak, aby bola spravodlivejšia a lepšia.

Charitatívne dávanie označuje v bežnom vnímaní pomoc tým, ktorí sú v núdzi a bolesti. Hlavným zameraním charity je v tomto smere zmierňovanie nerovnosti.

V súčasnosti sa pojem filantropia objavuje aj v súvislosti so sociálne zodpovedným správaním podnikateľských subjektov (tzv. corporate citizenship, corporate philanthropy). Mnohé spoločnosti realizujú tzv. “strategickú filantropiu“, ktorá napĺňa nielen ich “sociálne“ ciele, ale aj podnikovú identitu, public relations a celkovú komunikačnú politiku a stratégiu.

 

Plavba s Borisom Strečanským - o individuálnej a firemnej filantropii na Slovensku.

Rozhovory o filantropii s významnými filantropmi.

pošli na vybrali.sme.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: