Firemná filantropia na Slovensku

Pojem filantropia sa dnes objavuje aj v kontexte sociálne zodpovedného správania podnikateľských subjektov, tzv. socially responsible entity, corporate citizenship alebo corporate philanthropy. Firemná filantropia je súčasťou širšieho konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem. Je dôležitým spojítkom medzi firmou a miestom, v ktorom podnik pôsobí. Spoločnosti realizujú nielen svoje obchodné ciele, ale majú stanovené aj sociálne ciele a hľadajú spôsob ako časť svojho zisku venovať späť komunite, v ktorej pôsobia. Dokonca mnohé z firiem sa už nepýtajú len "Komu venujeme dar?", ale aj "Čo tým chceme dosiahnuť?, Ako tým zmeníme život ľudí k lepšiemu?" Formulujú svoje očakávania. Chcú, aby sa ich dar stal investíciou, nie almužnou.

Mnohé spoločnosti už zistili, že darcovstvo, či už v podobe charity alebo filantropie, prispievajú nielen k zlepšeniu ich obrazu v spoločnosti. Interné prieskumy úspešných, dynamických a progresívnych firiem dokonca ukázali, že ľudia od nich očakávajú i líderstvo v tejto oblasti. Súčasne sa im aj vďaka týmto aktivitám darí pritiahnuť a udržať si zamestnancov, o ktorých majú záujem. Neznamená to prirodzene, že darcovstvo sa stáva rovnakou prioritou ako dosiahnutie zisku. Tieto dve veci však môžu ísť ruka v ruke. Firma tak nehovorí len o zisku a podnikaní, ale o hľadaní duše a morálky. Nie je jej ľahostajná kvalita života jej klientov, zamestnancov, partnerov a vôbec ľudí.

Firemnú darcovskú prax ovplyvňuje niekoľko faktorov:

  • Prepojenie na materskú spoločnosť. Zahraničné centrály často tlačia na to, aby sa aj lokálna pobočka správala spoločensky zodpovedne a naopak, nemusia o tieto aktivity prejaviť záujem.
  • Oblasť, v ktorej firma pôsobí. V niektorých oblastiach, na rozdiel od iných, je firemné darcovstvo dôležitým prvkom spoločenskej angažovanosti firmy.
  • Nastavenie majiteľov firmy (napr. lokálpatriotizmus, osobná skúsenosť a motivácia).
  • Legislatíva. Na Slovensku v súčasnosti predovšetkým mechanizmus asignácie 2% dane z príjmu, ktorým firmy získavajú prostriedky na darcovstvo.
  • Koncept spoločenskej zodpovednosti.
  • Moment uvedomenia si, že nestačí len darovať peniaze a nezaujímať sa o výsledky, ale aj si uvedomovať vzťahy, do ktorých sa darcovstvom zapájajú. Tieto vzťahy môžu prinášať úžitok obom stranám.
 

TOP firemný filantrop - Rebríček najväčších firemných darcov na Slovensku

Via Bona Slovakia - ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu

Rebríček najväčších firemných nadácií na Slovensku

 

FIREMNÝM DARCOM POMÁHAME POMÁHAŤ UŽ 10 ROKOV

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: