Nadácia M-Market

Nadácia M-MARKET bola založená v roku 2014, ale jej činnosť je pokračovaním sociálnych aktivít, ktoré od roku 2011 organizovala dcérska spoločnosť CBA Slovakia v spolupráci s Centrom pre filantropiu (CpF). 
 
Poslaním nadácie je účelne podporiť zlepšenie kvality života a byť oporou pre tých, ktorí to skutočne potrebujú. 
 
V rámci napĺňania poslania prioritne nadácia napomáha v týchto oblastiach: vzdelávanie žiakov, ktorí sa zúčastňujú vedomostných súťaží či olympiád, športové aktivity, ktoré umožňujú predovšetkým deťom a mládeži rozvíjať svoj talent a vzťah k športu, kultúry – žiaci, ktorí vynikajú v niektorom z umeleckých oborov: hudobnom, výtvarnom, tanečnom alebo literárno-dramatickom, aktivity a projekty, ktoré napomáhajú regionálnemu a komunitnému rozvoju, rozvoj a podpora sociálnej sféry spoločnosti. 
 
V období 2011 až 2014  podporila spoločnosť CBA v spolupráci s CpF v rámci grantových  programov projekty zamerané  na:
  • aktívne trávenie voľného času seniorov v meste Lučenec, ktoré umožňovali vytváranie vzťahov a odovzdávanie skúseností medzi rôznymi generáciami.  (program Seniori v našom meste),  
  • pomoc talentovaným deťom a mladým ľudom (program Podporujeme talenty),
  • zvýšenie kvality života v Lučenci (program  Pomáhame v našom meste
Nadácia M-MARKET poskytuje finančné prostriedky v spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu prostredníctvom grantových programov:
  • Hľadá sa talent  - program s cieľom podporiť talentované deti a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností.
  • SPOLU - program s cieľom  naštartovať verejnoprospešné zbierky, teda motivovať organizátorov aj viac zaangažovať prispievateľov.  
  • Zamestnanecký grantový program „Veľkí svojim malým“  -  ktorého cieľom je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj talentu detí, mládeže a mladých ľudí a podporiť tak mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov vo veku od 16 do 18 rokov z radov detí zamestnancov spoločností CBA Slovakia a M-MARKET. 
Okrem grantových programov je Nadácia M-MARKET od roku 2016 partnerom aj na crowfundingovej platforme StartLab.sk. Ide o jedinečný koncept, ktorého cieľom je podporiť originálne a nekomerčné nápady, určené pre zlepšenie kvality života na Slovensku. 
 
Od roku 2014 sme spolu s Nadáciou M-Market (predtým so spoločnosťou CBA) podporili v 7 otvorených grantových programoch  54  žiadateľov celkovou sumou 41 335 €.  
 
Podrobné informácie o aktuálnych programoch a výzvach nájdete tu. 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: