Nadácia SPP

Naša spolupráca trvá od júna roku 2004, kedy na základe výberového konania vybrali Centrum pre filantropiu členovia správnej a dozornej rady Nadácie SPP. Od tohto obdobia sme začali, v spolupráci so správcom nadácie a členmi správnej rady, formovať a realizovať aktivity Nadácie SPP.

Naša organizácia poskytuje nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces, prezentuje aktivity nadácie.

Víziou Nadácie SPP je  podporovať rozvoj a ochranu duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt, ako aj umožňovať pozitívne zmeny v sociálnej oblasti, pomáhať zmierňovať dopady na znevýhodnených občanov a organizácie. Svoju podporu nadácia smeruje otvorene, transparentne a užitočne.

Víziu nadácie napĺňame poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty. Rozvíjame aj dobrovoľníctvo a filantropiu zamestnancov SPP.

Prostriedkami podpory mimovládnych organizácií, jednotlivcov, samospráv, a ďalších subjektov sú otvorené grantové programy, ktoré nadácia sama vytvára a vyhlasuje. Do týchto programov sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa zverejnené kritériá.  Informácia o možnosti získať finančný dar je široko medializovaná, telefonické, emailové a osobné konzultácie sú poskytované všetkým, ktorí prejavia záujem. Kritéria posudzovania sú verejne známe, a tak šanca získať dar je pre všetkých rovnaká. Nadácia SPP prijala myšlienku decentralizácie moci pri rozhodovaní o podporených projektoch, t.j. rozhodnutie o podporení projektov je na externých regionálnych posudzovateľoch, posudzovateľkách.

Ďalšou formou je podpora partnerských projektov iných organizácií, pri ktorých sa nadácia stotožňuje s verejnoprospešnou ideou projektu a poskytuje finančné prostriedky na jeho realizáciu. Takýmto spôsobom môžu predkladať projekty organizácie, ktoré realizujú aktivity v piatich definovaných prioritných témach nadácie. Predložené projekty sú posudzované Správnou radou nadácie.

Oblasti, v ktorých Nadácia SPP realizuje svoju podporu:

Prvou oblasťou je rozvoj a podpora vzdelávania, v rámci ktorej realizuje nadácia štipendijný program Hlavička na študijné stáže v zahraničí. Od roku 2006 realizuje aktivity aj Klub H, ktorý združuje všetkých podporených štipendistov a štipendistky  a umožňujem im ďalší rozvoj.

Hlavným grantovým programom v oblasti rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt je finančná participácia na programe Obnovme si svoj dom, v spolupráci s SPP a.s. a Ministerstvom kultúry SR. Zachovanie kultúrnych tradícií v regiónoch podporuje program Dedičstvo regiónov.

V oblasti podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva realizuje nadácia grantový program Opora, ktorý je zameraný na individuálne plány rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a rozvoj mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú práci so znevýhodnenými skupinami.

Súčasťou podpory v oblasti charitatívnych aktivít je napríklad Zamestnanecký grantový program. Nadácia SPP reaguje aj na mimoriadne udalosti doma a vo svete. V minulosti poskytla finančnú pomoc na odstraňovanie následkov prírodnej katastrofy vo Vysokých Tatrách, nedávnych povodní, ako aj OZ Človek v ohrození, ktoré pomohlo obetiam tsunami v Indonézii a na Srí Lanke, či po zemetrasení na Haiti.

Príkladom podpory v oblasti ochrany zdravia je podpora Hniezd záchrany, ktoré realizuje OZ Šanca pre nechcených. Nadácia investuje do aktivít, ktoré vedú k prevencii a riešeniu zdravotných problémov napríklad aj príspevkami na kúpu zdravotných prístrojov. V roku 2007 a 2008 spolupracovala s Úradom vlády SR pri podpore programu Viacúčelové ihriská v rámci celého Slovenska.

Od roku 2006 Nadácia podporuje aj komunitný a regionálny rozvoj v spolupráci so spoločnosťou Nafta, a.s. a Eustream, a.s. realizuje interné grantové programy Municipality a Program podpory komunít v regiónoch kde tieto spoločnosti pôsobia.
 

Od roku 2004 sme spolu s Nadáciou SPP podporili v 119 otvorených grantových programoch 4 956  žiadateľov celkovou sumou 25 339 369€. 


Fotografie z podporených projektov nájdete tu.


Viac informácií o Nadácie SPP a jej aktivitách nájdete na stránke www.nadaciaspp.sk

pošli na vybrali.sme.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať:

partneri