Nadácia Tatra banky 

Naša spolupráca trvá od roku 2005. Centrum pre filantropiu poskytuje nadácii poradenstvo, administráciu grantových programov, monitoring podporených verejnoprospešných aktivít a evaluáciu grantových programov. Špecifikom našej spolupráce je, že správcom nadácie je zástupca Centre pre filantropiu.

Poslaním Nadácie Tatra banky je podpora a rozvoj spoločnosti prostredníctvom zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách a podpora inštitúcií venujúcich sa vzdelávaniu s cieľom zvyšovania jeho úrovne, ale aj podpora rozvoja jednotlivých študentov ekonomického zamerania, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky. Promptnou pomocou pomáhame ľuďom, ktorí sa ocitli v krízových situáciách vzniknutých v dôsledku prírodných katastrof alebo iných okolností. Nadácia tiež podporuje rozvoj a zachovávanie kultúrnych hodnôt a iné verejnoprospešné aktivít/projekty zlepšujúce kvalitu života ľudí v regiónoch Slovenska.

Nadácia Tatra banky je typickou grantovou organizáciou. Prostredníctvom finančných darov, grantov umožňuje realizovať riešenia tým, ktorí sú v danej verejnoprospešnej oblasti profesionáli, sú v nej etablovaní a skúsení. Nadácia v grantových programoch presne určuje oblasť/sféru, do ktorej chce smerovať svoju finančnú pomoc. Vytvára tak objektívny mechanizmus, pomocou ktorého vyberá a financuje tie projekty, ktoré považuje za najkvalitnejšie.

Aktivity Nadácie Tatra banky sa zameriavajú na oblasť vzdelávania, umenia a kultúry.

1. V otvorených grantových programoch Nadácia určuje oblasť/sféru, do ktorej chce smerovať svoju finančnú pomoc. Vytvára tak objektívny mechanizmus, prostredníctvom ktorého vyberá a financuje tie projekty, ktoré považuje za najkvalitnejšie. Grantový program Vedieť viac podporuje projekty mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli na účely rozvoja vzdelávania na slovenských vysokých školách. Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov vysokých škôl, aby študovali na zahraničných renomovaných univerzitách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V novom programe Business Idea podporuje študentov a čerstvých absolventov pri naštartovaní ich podnikateľského zámeru.

2. Pri podpore partnerských projektov Nadácia finančne podporuje projekty, ktoré sa významnou mierou stotožňujú s misiou Nadácie. V týchto projektoch ide o našu vieru v systémové, čo niekedy znamená intenzívne či dlhodobé riešenie najdôležitejších výziev, ktoré predstavuje nami zvolená misia – zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách a podpora kultúry. Nadácia každoročne daruje do knižníc slovenských univerzít tisíce výtlačkov z Knižnej edície Nadácie Tatra banky.

3. Podporou výnimočnosti Nadácia rozumie odmeňovanie tých, ktorí svojou aktivitou, snahou, usilovnou prácou, vášňou či nadaním dosiahli výrazné výsledky pri svojej práci v oblastiach: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, vzdelávanie a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

Cena Nadácie Tatra banky za umenie je udeľovaná v piatich kategóriách: Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, Divadlo,Hudba, Literatúra a Výtvarné umenie. Od roku 2008 pribudlo oceňovanie mladých umelcov pod názvom Mladý tvorca rovnako pre všetkých päť kategórií.

4. Podporou prostredníctvom nadačných fondov Nadácia reaguje na potreby konkrétnej pomoci na jednej strane (napr. humanitárna katastrofa) a na ochotu partnerov/darcov túto potrebu naplniť.Takto vznikol Fond Haiti i Fond Povodne, do ktorých aktívne prispeli aj zamestnanci Tatra banky.
 

Od roku 2006 sme spolu s Nadáciou Tatra banky podporili v 142 otvorených grantových programoch  2 896  žiadateľov celkovou sumou 6 789 761 €. 


Fotografie z podporených projektov nájdete tu.


Viac informácií o Nadácii Tatra banky a jej aktivitách nájdete na stránke www.nadaciatatrabanky.sk.

pošli na vybrali.sme.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať:

partneri