Nadácia Centra pre filantropiu

Nadáciu Centra pre filantropiu sme ako jediný zakladateľ založili v máji 2012 s poslaním rozvíjať darcovstvo a občiansku  spoločnosť.

Tento zámer Nadácia napĺňa tým, že slúži na podporu  celého  spektra verejnoprospešných účelov – od rozvoja občianskeho aktivizmu, cez ochranu a tvorbu životného prostredia, ochranu a podporu zdravia a vzdelávania po rozvoj a podporu vedy či pomoc pri živelných pohromách.

Zmyslom založenia Nadácie je rozšírenie možností, ktoré darcom ponúkame, ako môžu napĺňať svoje zámery.
 

Nadačný fond Slovanet 

Slovanet už dlhoročne podporuje neziskové organizácie, ako aj individuálnych žiadateľov a rodiny, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej sociálnej a zdravotnej situácii. Cieľom Nadačného fondu Slovanet je naďalej pokračovať a rozširovať aktivity v tejto oblasti. Nadačný fond Slovanet má v rámci svojich filantropických aktivít definované tieto hlavné oblasti podpory:
 
1. Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
V tejto oblasti je podpora smerovaná na podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí a priama podpora ľudí so zdravotným postihnutím, osobitne deťom a dospelým s detskou mozgovou obrnou (DMO) a svalovou dystrofiou.
 
2. Podpora vzdelávania
V tejto oblasti je podopra zameraná na podporu IT talentovaných detí a mladých ľudí na základných školách so sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných IT schopností poskytnutím finančnej podpory.
 
Od roku 2015 sme prostredníctvom Nadačného fondu Slovanet podporili v 9 otvorených grantových programoch 163 žiadateľov celkovou sumou 69 929 €. 

Podrobné informácie o podmienkach podpory ako aj o podporených žiadateľoch nájdete na stránke www.nadacnyfondslovanet.sk

 

Nadačný fond Pre zdravé pľúca pri Nadácii Centra pre filantropiu

vznikol z podnetu lekárov Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti s cieľom šíriť osvetu o rizikových faktoroch a prevencii chronickej obštrukčnej choroby pľúc a na pomoc pacientom s týmto ochorením, v ich zložitej životnej  situácii. Informácia o aktivitách fondu a podmienky podpory sú zverejnené na stránke www.prezdravepluca.sk

Od roku 2015 sme prostredníctvom Nadačného fondu Pre zdravé pľúca podporili v 3 otvorených grantových programoch  119  žiadateľov celkovou sumou 27 500 €. 

 

Chcete podporiť tému, ktorá je v súlade s účelom Nadácie CpF? Vytvorte si u nás nadačný fond. Ako na to

 

Nadácia spolupracuje na realizácii grantových programov a ďalších aktivitách aj s Nadáciou M-Market, so spoločnosťou Siemens a spoločnosťou  Baumit

 

StartLab

Od marca 2015 StartLab ponúka unikátny priestor na alternatívne získanie financií pre rôzne typy verejnoprospešných projektov a aktivít.

Ide o svieži koncept otvorený mladým kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, neziskovým organizáciám, startupistom, ktorí v on-line priestore prezentujú svoje projekty či plánované produkty prostredníctvom tzv. kampaní a usilujú sa naň získať od ľudí finančnú podporu.

Prostredníctvom crowdfundingovej kampane, v obmedzenej dĺžke trvania, môže autor odprezentovať plánovaný verejnoprospešný projekt, oslovovať verejnosť a prostredníctvom platformy získať od ľudí finančnú podporu na realizáciu. Autor projektu si sám stanovuje sumu, ktorú potrebuje na realizáciu a ktorú musí počas doby trvania kampane dosiahnuť, inak budú peniaze vrátené darcom (okrem projektov s tzv. flexibilným financovaním, ktoré sú umožnené iba výnimočne). Motiváciu budúcich darcov zvyšuje ponúknutím tzv. „Poďakovaním pre darcov“, t.j. symbolických odmien, či zaslaním budúceho produktu ako prejav vďaky za podporu projektu.

StartLab je úspešným lokálnym projektom, ktorý pomáha rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť.

Partnerom Startlabu je Nadácia M-Market

 

Údaje pre 2%:

Názov Nadácia Centra pre filantropiu
Právna forma Nadácia
IČO 42262801
Adresa Baštová 5, 811 03 Bratislava

 

Výročné správy Nadácie Centra pre filantropiu:

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2015

Predchádzajúce výročné správy nadácie sú súčasťou výročných správ Centra pre filantropiu, n.o..

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: