Nadačný fond Kaufland

GRANTOVÝ PROGRAM NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY PRE DETI A MLÁDEŽ

Na jeseň 2020 sme spolu s Nadačným fondom Kaufland vyhlásili nový grantový program, zameraný na podporu Nízkoprahových programov pre deti a mládež. V rámci programu budú podporované mimovládne organizácie poskytujúce nízkoprahové programy zamerané na cieľovú skupinu neorganizovaných detí a mládeže formami kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, kombinované s ponukou zaujímavých voľnočasových aktivít.

Do prvého ročníka programu sa zapojili organizácie z celého Slovenska, ktoré predložili spolu 34 projektov. Hodnotiaca komisia vybrala na podporu 12 projektov, ktoré v najvyššej miere napĺňali misiu programu a spĺňali požadované kritériá. 12 organizácií získalo celkovú podporu 30 000 €.

Zoznam podporených projektov nájdete TU.

 

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu bol vytvorený v roku 2018 ako zjednotenie filantropických aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Účel fondu je napĺňaný prostredníctvom:

A. podpory partnerských projektov iných mimovládnych organizácií,

B. grantových programov, 

C. správy agendy individuálnych žiadateľov Nadáciou CpF.

 

A) Podpora partnerských projektov iných mimovládnych organizácií

V rámci podpory partnerstiev boli v roku 2019 podporené dva projekty Slovenského červeného kríža, zamerané na skvalitnenie terénnej sociálnej služby. V projekte s názvom „Stany“ išlo o nákup 3 moderných stanov, ktoré slúžia ako zázemie pre pracovníkov a dobrovoľníkov SČK pri výkone práce v teréne. Projekt bol podporený sumou 13 065,48 €.

Projekt „Podpora terénnych sociálnych služieb SČK“ v celkovej výške 118 918,60 € bol zameraný na nákup 6 nových, špeciálne upravených vozidiel na spustenie novej prepravnej služby či rozšírenie prepravnej služby obyvateľom v okresoch: Banská Bystrica, Košice - vidiek, Rožňava, Snina, Topoľčany a Trebišov. Cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí sú dlhodobo v nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku, zdravotnému postihnutiu, či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu. Vďaka prepravnej službe pomáha SČK znižovať ich izolovanosť a umožňuje im zapájať sa do spoločenského života.

V roku 2020 sme reagovali na situáciu spojenú so šírením koronavírusu a podporili projekt Slovenského červeného kríža s názvom „Podpora činnosti SČK a jeho aktivít počas pandémie COVID-19“. Cieľom projektu bolo personálne zabezpečiť aktivity na zmierňovanie dopadu pandémie v rôznych regiónoch Slovenska - príspevok na mzdy zamestnancov SČK, aby boli zabezpečený výkon aktivít na pomoc zraniteľným skupinám v mimoriadnej situácii - rozvoz stravy, donáška liekov, nákup potravín, základných hygienických prostriedkov, distribúcia ochranných rúšok, zabezpečenie spolupráce s nemocnicami a krízovým manažmentom pri pomoci ľuďom v karanténe - rôzne regióny Slovenska. Projekt bol podporený sumou 30 000 €.

 

B) Grantové programy

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM SĽUBNÉ TALENTY

V roku 2018 bol zrealizovaný prvý ročník Zamestnaneckého grantového programu „Sľubné talenty“. Zámerom bolo podporiť talentované deti zamestnancov spoločnosti Kaufland v realizácii aktivít, ktoré napomôžu pri rozvoji ich talentu. Podporených bolo 33 detí zamestnancov v celkovej sume 14 309 €. Zoznam podporených žiadostí nájdete TU.

V roku 2019 bol vyhlásený druhý ročník programu Sľubné talenty, v ktorom sme podporili 58 detí zamestnancov spoločnosti Kaufland v celkovej výške 22 050 €.

Zoznam podporených žiadostí nájdete TU.

 

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM LETNÉ TÁBORY

V roku 2019 sme vyhlásili prvý ročník zamestnaneckého grantového programu Letné tábory. Zámerom bolo podporiť deti zamestnancov spoločnosti Kaufland v ich aktívnom trávení voľného času a podporiť ich v neformálnom vzdelávaní. Aktivity sa realizovali v letných pobytových táboroch zameraných na výučbu nemeckého jazyka a rozvoj zručností pod vedením skúsených  lektorov a animátorov. V rámci programu sme podporili 107 detí v celkovej sume 19 000 €.

V roku 2020 sme zrealizovali druhý ročník programu Letné tábory, v ktorom boli podporené pobyty pre 150 detí v celkovej výške 27 000 €.

 

Nadačný fond Kaufland - Etika a transparentnosť

 

 

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: