Kto je Centrum pre filantropiu

Centrum pre filantropiu n.o. (CpF) vzniklo v roku 2002 ako nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zák. č.213/97. Bolo zaregistrované Krajským úradom v Bratislave, v Registri neziskových organizácií, č. OVVS-530/49/2002-NO.

Štatút neziskovej organizácie

Zakladateľmi sú Mgr. Boris Strečanský, Mgr. Zuzana Thullnerová a Mgr. Marcel Zajac.

Účelom Centra pre filantropiu n.o. je svojou činnosťou, službami a programami:

  • posilňovať mimovládne neziskové organizácie a ich postavenie v spoločnosti
     
  • rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, ktoré sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumenia medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom
     
  • ďalej podporovať myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu.

Sme organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Máme bohaté skúsenosti s v poradenstve v oblasti sociálneho investovania a realizácií darcovských a rozvojových programov domácich i zahraničných subjektov v rôznych oblastiach života - od vzdelávania, cez sociálnu oblasť až po životné prostredie a aktivizmus.  Čas nám umožnil získať hlboký prehľad o neziskovom sektore a o potrebách ľudí, ktorým slúži. Patríme medzi najväčšie grantové organizácie na Slovensku.

Naše začiatky siahajú k roku 1992. Mnohí naši partneri, či ľudia, ktorí získali od nás grant si nás spájajú s menom ETP Slovensko, či programom Tvoja zem. Viac v časti História.

Uvedomili sme si, že ľudí, ktorí dokážu tvoriť a byť nositeľmi zmeny je veľa, chýbajú im však prostriedky. Preto sme sa rozhodli hľadať darcov a donorov a inšpirovať ich, aby venovali svoje zdroje ľuďom, ktorí vedia dosiahnuť zmeny a robia tento svet lepším.

Spolupracujeme s nadáciami, neinvestičnými fondmi, neziskovými organizáciami, obchodnými spoločnosťami i s jednotlivcami. Predovšetkým praktickými aktivitami sa snažíme podporovať a rozvíjať filantropické a charitatívne správanie a tiež prispievať do diskusie o vytváraní vhodného právneho a daňového prostredia pre darcovstvo a občiansku spoločnosť. Podporujeme dobrú prax v činnosti a riadení nadácií a firemnej filantropie. Prepájame rôzne prostredia a pomáhame vzájomnému porozumeniu a spolupráci pri realizovaní verejnoprospešných cieľov.

Máme potenciál byť zdrojom inšpiratívnych myšlienok pre súčasných i budúcich darcov.
Darcom pomáhame uskutočňovať ich filantropické a charitatívne ciele.

pošli na vybrali.sme.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: