Realizujeme vlastné výskumné aktivity 

so zameraním na občiansku spoločnosť a filantropiu. Považujeme za potrebné priebežne reflektovať dianie v týchto oblastiach a vytvárať priestor pre hlbšie zamyslenie sa nad otázkami filantropie, občianskej spoločnosti, mimovládnych neziskových organizácií.

Výstupy nájdete v časti Publikácie
 

⇒ Projekt My a Oni alebo Spolu?

Cieľom projektu bolo inšpirovať k hlbšiemu zamysleniu sa nad rolou MNO v spoločnosti pre samotných aktérov z prostredia MNO, ale aj pre verejný sektor, akademickú sféru, či médiá. Výskum sa realizoval v formou kvalitatívneho zisťovania v podobe individuálnych rozhovorov. O svoje názory sa s nami podelilo 35 respondentov v období od októbra 2007 do januára 2008. Viac o projekte

 Projekt "Efektívne súkromné darcovstvo"

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť dialóg medzi súkromnými darcami a neziskovými organizáciami a prispieť tak k lepšiemu porozumeniu toho, čo sa nazýva efektivita v darcovstve, poukázať na dobrú prax a skúsenosti v tejto oblasti ako aj identifikovať nové postupy v mobilizácii domácich súkromných zdrojov pre občiansku spoločnosť a neziskové organizácie v krajinách, ktoré participujú na projekte – v Česku, Slovensku, Rumunsku a Bulharsku. Viac o projekte

 Štúdia "Udržateľnosť ľudskoprávnych, advokačných a watchdogových MNO v nových členských krajinách EÚ"

Od roku 2009 spolupracujeme na projekte zameranom na udržateľnosť ľudskoprávnych, advokačných a watchdogových MNO v nových členských krajinách EÚ. CpF zrealizovalo prieskum potrieb a možností financovania takýchto organizácií v kontexte Slovenska. Viac o projekte

 

Rebríček najväčších nadácií na Slovensku

Od r. 2004 pripravujeme prehľad TOP nadácií na Slovensku. Spracúvame vybrané podklady a údaje o problematike organizovanej filantropie na Slovensku napr. v spolupráci s časopisom TREND.  Informácie čerpáme z registra nadácií spravovanom Ministerstvom vnútra SR (www.civil.gov.sk) a údajov z výročných správ nadácií, doručených ministerstvu.
Rebríček nadácií

 

 

Firemné nadácie na Slovensku

Každoročne aktualizujeme zoznam a kontakty na nadácie zriadené podnikateľskými subjektami a sledujeme vývoj firemnej filantropie.

Zoznam firemných nadácií

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: