Pomoc pri prerozdelení 2% podielu dane z príjmu

Možnosť asignovať 2% dane z príjmu právnických osôb je unikátnym mechanizmom podpory mimovládnych organizácií. V ostatných krajinách, v ktorých mechanizmus asignácie zaviedli majú túto možnosť len fyzické osoby.

Pridanou hodnotou, ktorú vám naša organizácia ponúka je rozloženie poukázanej asignácie do dlhšieho časového úseku ako aj do väčšieho množstva príspevkov vybraných v rámci otvorenej súťaže.

Ak ste sa rozhodli venovať 2% z vašich daní, príp. darovať istú čiastku, ciest ako nájsť ľudí, ktorí si budú váš dar vážiť, použijú ho korektne a zmysluplne je viacero. Pomôžeme Vám vybrať tú najefektívnejšiu.

Ponúkame vám pomoc s realizáciou vášho zámeru. Vďaka profesionálnemu prístupu a bohatým skúsenostiam vám dokážeme ušetriť čas a finančné prostriedky. Spoluprácou s nami sa vyhnete návalu otázok, žiadostí, množstvu administratívnej práce a zároveň budete spolupracovať s nezávislým partnerom.

Inšpirujte sa našou spoluprácou so spoločnosťami Baumit, Siemens a CBA.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: