Poslaním Centra pre filantropiu je rozvoj darcovstva  a občianskej spoločnosti

VÍZIA

Našou víziou je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem.

Našou snahou je:

 • spájať tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje - s tými, ktorí pomoc potrebujú,
 • rozvíjať a rozširovať myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný prospech.

V rámci napĺňania nášho poslania realizujeme tieto aktivity:

 • Rozvoj darcovstva  - firemného a individuálneho
 • Vzdelávacie a výskumné aktivity na témy filantropie, dobrovoľníctva, občianskej spoločnosti, miestneho a regionálneho rozvoja.
 • Vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu a hodnotenia grantových a iných rozvojových programov.

HODNOTY

 • Solidarita. Schopnosť porozumieť potrebám druhých je pre nás dôležitá. Chceme podporovať skutky a činy vykonané v prospech iných bez očakávania odmeny, podporovať záujem ľudí o druhých. Hoci slovko solidarita bolo v minulosti znehodnotené politickou (komunistickou), často falošnou rétorikou, jeho nezdeformovaný obsah je platný dodnes.
 • Sociálna zmena. Aj keď naše programy často vedia ovplyvniť jednotlivca alebo aj skupiny, našou najväčšou ambíciou je dosiahnuť nimi zmeny až na sociálnej úrovni. Preto oceňujeme odvahu tých, ktorí sa o ne usilujú v duchu humanizmu, tolerancie, kultúrnosti a nenásilia.
 • Aktívny občan. Hodnotu aktívneho občianstva a iniciatívnosti vnímame ako kľúčovú pre širšie sociálne a politické zdravie našej spoločnosti.
 • Podpora lídrov. Odvaha byť osobným príkladom, správnym lídrom – aj to je to, čo chceme podporovať. Chceme oceňovať skutočné líderstvo, nie to celebritné, ktoré sa dnes často vychvaľuje v médiách.
 • Počúvanie slabších a znevýhodnených. Chceme, aby naše programy boli citlivé aj voči volaniam slabších a znevýhodnených, ktorí nemali v živote šťastie ako tí zdravší a bohatší.

Štandardy našej práce

 • Transparentnosť poskytovania grantov. Vždy vopred zverejníme ciele, podmienky a kritériá výberu projektov, aby boli každému jasné pravidlá. Do súťaže o podporu sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto spĺňa kritériá oprávnenosti. O výsledkoch posudzovania informujeme nielen uchádzačov, ale aj širokú verejnosť. Zverejňujeme mená posudzovateľov projektov ako aj prijímateľov príspevkov a grantov.
 • Dostupnosť pre záujemcov o podporu z rôznych sociálnych skupín a rôznych regiónov Slovenska. Návrhy projektov s nami môže každý konzultovať tak, ako mu to vyhovuje: osobne, mailom alebo telefonicky. Našimi skúsenosťami pomáhame uchádzačom zvýšiť ich šance v grantovej súťaži.
 • Otvorenosť. Grantové programy navrhujeme a realizujeme ako otvorené, čiže do výberového konania sa môže zapojiť široký okruh žiadateľov.

POMÁHAME POMÁHAŤ UŽ 10 ROKOV (prehľad vydaný v roku 2012) 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: