Zaujímavé prieskumy, analýzy a články

Darcovstvo

- Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku 2012, Spoznajte fondy, Vyšehradskú tradíciu individuálnej filantropie
PDCS 2012, HEARTS and MONEY BEYOND BORDERS

- Centrum pre filantropiu december 2011, 2% v roku 2012
- 4People 2011, Online darcovstvo na Slovensku
- GfK Norimberg 2011, Ľudia v CEE regióne najviac podporujú charitatívne projekty zamerané na deti
- Centrum pre filantropiu, marec 2011, Darcovstvo na Slovensku

- WINGS 2010, Global Institutional Philanthropy Report
- Centrum pre filantropiu 2008, Inteligentné peniaze – súkromné rozvojové zdroje

- Fórum donorov 2008, Hlavné závery prieskumu o stave firemnej filantropie na Slovensku
 - Fórum donorov 2007, Správa z prieskumu o stave firemnej filantropie na Slovensku - abstrakt
- Fórum donorov a týždenník TREND, august 2006, Správa z prieskumu o stave firemnej filantropie na Slovensku
- Fórum donorov, október 2005, O stave firemnej filantropie na Slovensku

- Fórum donorov, február 2009, Správa o stave nadácií na Slovensku, záverečná správa z prieskumu za rok 2008
- Fórum donorov, február 2008, Správa o stave nadácií na Slovensku, záverečná správa z prieskumu za rok 2007
- Fórum donorov 2006, Správa o stave nadácií na Slovensku, záverečná správa z prieskumu za rok 2006
- Fórum donorov, november 2006, Správa o stave slovenských nadácií, analýza údajov za rok 2005
- Fórum donorov, október 2005, Správa o stave slovenských nadácií, analýza údajov za rok 2004

- FOCUS, február 2006, Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky pre THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION

- IVO 2004, Firemná Filantropia na Slovensku
- IVO september 2004, Ekonomické elity a korporatívna filantropia na Slovensku
- Boris Strečanský 2004, Trendy v darcovstve na Slovensku
Nadácia pre deti Slovenska, FOCUS, december 2004, Záverečná správa z prieskumu o darcovstve pre  mimovládne organizácie  

Dobrovoľníctvo

- Úrad vlády SR 2011, Dobrovoľníctvo - keď pomoc baví a zábava pomáha
- PDCS, Panet 2009, Analýza dobrovoľníctva na Slovensku
- European Volunteer Centre 2009, Volunteering in Slovakia
- www.dobrovolnictvo.sk, december 2007, Prieskum o stave dobrovoľníctva

Spoločenská zodpovednosť

- UNDP 2007, Východisková štúdia o uplatňovaní spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku
- Karpatská nadácia 2007, Spoločenská zodpovednosť firiem v Karpatskom regióne
- CpF 2007, Firmy a neziskovky na Slovensku

- What Does Business Think about Corporate Social Responsibility, A Comparison of Attitude and Practices in      Hungary, Poland and Slovakia 2005

- Nadácia Pontis, FOCUS, leto 2004, Spoločenská zodpovednosť firiem, vnímanie konceptu obyvateľmi Slovenska
- The World bank, October 2002, Public sector roles in strengthening corporate social responsibility
- Panet 2002, Podniky a neziskové organizácie

Tretí sektor

- Včelí dom 2012, Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku
- Úrad vlády SR 2011, Štúdia súčasného stavu občianskej spoločnosti na Slovensku
- Úrad vlády SR 2011, Štúdia trendov vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku

- Nadácia Ekopolis 2010, Verejné priestory
- Panet 2010, Financovanie mimovládnych neziskových organizácií z verejných zdrojov na úrovni miestnych               samospráv v SR
- Karpatská nadácia 2010, Trendy a perspektívy pre programovanie podpory rozvoja východného Slovenska v budúcnosti

- Nadácia Ekopolis 2008, Squaring the Circle or Question of a Way?

- ACRC, Október 2006, Postoj k prípadnému zrušeniu 2% z daní
- Boris Strečanský 2006, 2% právnických osôb

- Nadácia Ekopolis, IVO, SGI, november 2005, Financovanie mimovládnych organizácií z verejných zdrojov SR a Európskej únie
- Nadácia pre deti Slovenska, FOCUS, máj 2005, Záverečná správa 2% dane právnických osôb
- PDCS 2005, Neziskovky a zisk
- Návrh materiálu na rokovanie RV MNO, december 2004, Analýza financovania mimovládnych neziskových organizácií
- Panet, Inštitút pre verejné otázky, 2004, Financovanie neziskového sektora po roku 1989
- Panet 2003, Medzisektorová spolupráca v komunitách na Slovensku
- PDCS 2001, Príručka podnikania MNO
- PDCS 2000, Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie

Zdroje zo zahraničia

- LISA SIMPSON FOR NONPROFITS, Network for Good
- HOMER SIMPSON FOR NONPROFITS, Network for Good

- Marriage of Philanthropy and Capitalism Looks to Remain Healthy in the Years Ahead, by Matthew Bishop and Michael Green, The Chronicle of Philanthropy 2012

- The World Giving Index, Charities Aid Foundation 2011

- Untapped Potential, European Foundation Funding for Women and Girls, Foundation Centre 2011

- Just Another Emperor? The Myths and Realities of Philanthrocapitalism by Michael Edwards 2008

- DISASTER GRANTMAKING: A Practical Guide for Foundations and Corporations, Council on Foundations and European Foundation Centre, 2007

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: