Zborníky a záverečné študentské práce zo Súťaže o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu o filantropii

Zborník zo 7. ročníka súťaže

V roku 2013 bolo do súťaže prihlásených 15 prác. 

Udelené boli 3 ceny, v téme:  filantropia, rozvojová pomoc a charita.

 

   

Zborník zo 6. ročníka súťaže

Do súťaže sa prihlásilo 7 prác. Udelené boli 2 ceny, za najlepšiu prácu o filantropii a treťom sektore.

Súťažné práce

 

Zborník z 5. ročníka súťaže

V jubilejnom 5. ročníku súťažilo 13 záverečných prác. Do zborníku sú zaradené pasáže, ktoré rozširujú znalosť v oblasti darcovstva a dobrovoľníctva.

Súťažné práce

 

Zborník zo 4. ročníka súťaže

Novinkou tohto ročníka bolo sprístupnenie súťaže aj českým študentom. Z ôsmych súťažných prác komisia udelili dve 2. miesta a 3. miesto.

Súťažné práce

 

Zborník z 3. ročníka súťaže

Tento ročník sa niesol v znamení firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti. Predložených bolo 8 záverečných prác.

Súťažné práce

 

 

 Zborník z 2. ročníka súťaže

Do súťaže sa prihlásilo 10 študentov a študentiek spoločenských a humanitných odborov z celého Slovenska. V 2. ročníku sme udelili 1. cenu a dve 3. ceny.

Súťažné práce

 

Zborník z 1. ročníka súťaže

Do pilotného prvého ročníka sa prihlásilo 9 študentov a študentiek spoločenských a humanitných odborov. Predkladané práce sa zaoberali problematikou filantropie, charity a dobrovoľníctva, ich koreňov, vývojom a rolou v súčasnosti i v dejinách.

Súťažné práce

 

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: