Nadácia Henkel

Nadácia Henkel Slovensko vznikla v roku 2014. Zakladateľom Nadácie Henkel Slovensko je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO.

Nadácia Henkel sa rozhodla zamerať svoju pozornosť na cieľovú skupinu SENIOROV a nadviazať tak na aktivity spoločenskej zodpovednosti svojho zakladateľa – firmy Henkel Slovensko, kde sa podpore seniorov venovali v rámci firemného dobrovoľníctva.

„S vývinom pôsobenia spoločnosti sa postupne upravoval a menil aj rozsah našej podpory vo sfére spoločenskej zodpovednosti. Spočiatku bol záber našej pomoci širší – od umenia cez útulky pre zvieratá až po individuálnu podporu športových podujatí. Ak však chcete mať skutočný dopad pomoci, musíte svoj profil zúžiť. Naše zameranie sme po konzultácii s odborníkmi v praxi upravili na pomoc skupine, ktorá je dlhodobo spoločnosťou zanedbávaná – seniorom,“ vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie v Henkel Slovensko.

Naša spolupráca s Nadáciou Henkel začala v roku 2019, kedy sme spoločne zrealizovali prvý ročník grantového programu „Pre seniorov 2019“, zameraného na zvyšovanie kvality života seniorov na Slovensku.

Podporili sme 24 projektov sumou 45 174 €.

Projekty boli zamerané na riešenie niektorej z týchto oblastí:

 1. Podpora domácej starostlivosti – umožniť starším ľuďom, aby mohli čo najdlhšie zotrvať vo svojom domácom prostredí. Podpora rodín, ktoré sa dostali do role opatrovateľov svojich rodinných príslušníkov.
   
 2. Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v zariadeniach rodinného typu, ktoré sú prevádzkované neštátnymi poskytovateľmi.
   
 3. Znižovanie rizika generačnej priepasti – dlhodobá spolupráca klubov dôchodcov s inými organizáciami – školami, materskými, rodinnými a komunitnými centrami, kultúrnymi organizáciami a pod., vytváranie medzigeneračných centier.
   
 4. Odstraňovanie stereotypov vo vnímaní staroby – starí ľudia sú spoločnosťou vnímaní ako odkázaní, ako prijímatelia pomoci – tento stereotyp chceme vyvrátiť podporou aktívnych seniorov, ktorí obohacujú našu spoločnosť svojimi aktivitami.
   

V roku 2020 Nadácia Henkel reaguje na aktuálnu situáciu na Slovensku, spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19 a zameriava sa na riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov a zmiernenie dopadov situácie okolo šírenia ochorenia COVID-19.

 

Grantový program „Henkel Slovensko seniorom“ 2020

 

 

 

 

pošli na vybrali.sme.sk

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať:

partneri